+

Czech Republic > Coin catalog

Czech Republic 10 hellers 1999 - obverseCzech Republic 10 hellers 1999 - reverse
Czech Republic 10 hellers, 1993 - 2003
Aluminium
, 0.6g, 15.5mm
KM# 6
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 20 hellers 1998 - obverseCzech Republic 20 hellers 1998 - reverse
Czech Republic 20 hellers, 1998 - 2003
Aluminium
, 0.74g, 17mm
KM# 2.3
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 20 hellers 1993 - obverseCzech Republic 20 hellers 1993 - reverse
Czech Republic 20 hellers, 1993 - 1997
Aluminium
, 0.74g, 17mm
KM# 2.1
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 50 hellers 2003 - obverseCzech Republic 50 hellers 2003 - reverse
Czech Republic 50 hellers, 1993 - 2008
Aluminium
, 0.9g, 19mm
KM# 3
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 1 koruna 1995 - obverseCzech Republic 1 koruna 1995 - reverse
Czech Republic 1 koruna, 1993 - 2016
Nickel plated Steel
, 3.6g, 20mm
KM# 7
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 2 koruny 2003 - obverseCzech Republic 2 koruny 2003 - reverse
Czech Republic 2 koruny, 1993 - 2016
Nickel plated Steel
, 3.7g, 21.5mm
KM# 9
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 5 korun 1993 - obverseCzech Republic 5 korun 1993 - reverse
Czech Republic 5 korun, 1993 - 2016
Nickel plated Steel
, 4.8g, 23mm
KM# 8
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 10 korun 2010 - obverseCzech Republic 10 korun 2010 - reverse
Czech Republic 10 korun, 1993 - 2016
Copper plated Steel
, 7.62g, 24.5mm
KM# 4
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 20 korun 1998 - obverseCzech Republic 20 korun 1998 - reverse
Czech Republic 20 korun, 1993 - 2016
Brass plated Nickel
, 8.43g, 26mm
KM# 5
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 50 korun 1993 - obverseCzech Republic 50 korun 1993 - reverse
Czech Republic 50 korun, 1993 - 2016
Bi-Metallic: Brass plated Steel center, Copper plated Steel ring
, 9.7g, 27.5mm
KM# 1
Circulation coins: Czech Republic
Czech Republic 10 korun 2000 - obverseCzech Republic 10 korun 2000 - reverse
Czech Republic 10 korun, 2000
Millennium - Year 2000
Copper plated Steel
, 7.62g, 24.5mm
KM# 42
Commemorative coins: Czech Republic
Price: $ 0.79
Czech Republic 20 korun 2000 - obverseCzech Republic 20 korun 2000 - reverse
Czech Republic 20 korun, 2000
Millennium - Year 2000
Brass plated Nickel
, 8.43g, 26mm
KM# 43
Commemorative coins: Czech Republic
Price: $ 1.24
uCoin